DRUŠTVO INVALIDOV LJUBLJANA CENTER

Z mislijo, da je človek največje bogastvo četudi invaliden, se društvo trudi zagotoviti svojim članom možnost dostojanstvenega življenja in jim nuditi mesto, kjer lahko uresničujejo pravico do aktivnosti, do prikaza ustvarjalnih sposobnosti, do druženja, rekreacije, zabave in pomoči sebi in drugim.Društvo je bilo ustanovljeno kot Društvo invalidov Ljubljana Center v letu 1972 s sedežem v Ljubljani in delovanjem na območju takratne občine Ljubljana Center. Do leta 2000 je društvo delovalo na Prijateljevi ul. 13. Po denacionalizaciji je društvo zaradi odpovedi najema prostorov poiskalo novo lokacijo. Kljub vsem težavam je društvo ob pomoči vodstva Zveze delovnih invalidov Slovenije dobilo lastne prostore na Trubarjevi ul. 77, kjer uspešno deluje. Društvo izvaja zastavljene programe z rednim financiranjem Zveze delovnih invalidov Slovenije in Mestne občine Ljubljana Center, s članarinami in donacijami.

V okviru finančnih zmogljivosti se društvo trudi v skrbi za člane invalide delovati v naslednjih socialnih programih:

  • preprečevanje in blaženje socialnih ter psihičnih posledic invalidnosti – zagotavljane zagovorništva
  • informativna dejavnost
  • usposabljanje za aktivno življenje in delo
  • programi za ohranjanje zdravja in drugi rehabilitacijski programi
  • rekreacija in šport
  • dnevni centri, klubi
  • kulturna dejavnost

Hkrati pa sodeluje z aktivnimi podpornimi člani, ki nudijo pomoč in spremstvo invalidom v različnih aktivnostih društva.

Aktivne članice društva obiskujejo obolele in težje gibljive člane. Društvo pošilja čestitke ob roj. dnevih članov, organizira mesečna srečanja “Ob kavici”, itd. V času uradnih ur posreduje informacije in nasvete. Izven uradnih ur je po mobilnem telefonu vedno dosegljiv predsednik.

Posebno pozornost posveča društvo blaženju socialnih in psihičnih težav invalidnosti in reševanju le-teh z zagotavljanjem zagovorništva. Z osebnim pogovorom, z obvestili in s spletno stranjo so člani društva redno obveščeni o dogajanju in aktivnostih v društvu ter o pravicah invalidov, ki so jim zakonsko zagotovljeni.

Članom društva je omogočena rehabilitacija in ohranjanje zdravja v počitniških kapacitetah Zveze delovnih invalidov Slovenije na morju in toplicah. S srečanji in pohodi društvo nudi članom poleg druženja tudi spoznavanje krajevnih in zgodovinskih znamenitosti ter rekreacijo. Društvo podpira športne aktivnosti kot so šah in pikado, omogoča plavanje z nakupom vstopnic po ugodni ceni, ipd. Spodbuja ustvarjalno dejavnost članov – ima nekaj priznanih umetnikov ter precej skritih talentov- in kulturno dejavnost, člani prirejajo in sodelujejo na razstavah. S seminarji in z delavnicami skrbi za izobraževanje članov na različnih področjih.

Društvo invalidov Ljubljana Center je bilo pobudnik in nosilec prizadevanj za vključitev Mestne občine Ljubljana v projekt “Občina po meri invalidov” in na podlagi sprejema predlaganega projekta je Ljubljana v letu 2009 prejela listino “Občina po meri invalidov”. Zato tudi sodeluje v aktivnostih MOL, ki invalidom in ostalim občanom ustvarjajo boljše okoljske in bivalne pogoje za kvalitetnejše vključevanje v družbeno življenje.

Z mislijo, da je človek največje bogastvo četudi invaliden, se društvo trudi zagotoviti svojim članom možnost dostojanstvenega življenja in jim nuditi mesto, kjer lahko uresničujejo pravico do aktivnosti, do prikaza ustvarjalnih sposobnosti, do druženja, rekreacije, zabave in pomoči sebi in drugim.


Donirajte del dohodnine

Namenite del svoje dohodnine društvu invalidov Ljubljana center. Izkoristite davčno olajšavo in pomagajte ljudem, ki so pomoči potrebni.

Preberi več


O društvu

Začetki Društva invalidov Ljubljana Center segajo v leto 1968. Prizadevanje Društva invalidov Ljubljana Center, ustvarjati boljše pogoje za vključevanje invalidov v življenje družbe, preprečevati izključenost in osamljenost članov je vodilo Društva že več kot 40 let.

Preberi več

Dejavnost

Društvo izvaja programe s področja socialnega varstva, ki jih sofinancirajo Mestna občina Ljubljana in krovna organizacija društva – Zveza delovnih invalidov Slovenije. Program izvajajo člani društva s prostovoljnim delom. Program dejavnosti Društva uresničujemo v osmih posebnih socialnih smereh.

Preberi večNOVICE


Novice

Vabilo

Spoštovani člani, članice težki invalidi in podporni člani DI Ljubljana-Center, društvo vas vabi, da se udeležite piknika na piknik prostoru Dragomelj, dne v sredo 15. maj 2024 ob 12.00 uri Zaradi števila udeležencev, katere potrebujemo...

0 / / 29 aprila, 2024
Voščilo
Novice

Voščilo

Żelimo vam vesele velikonočne praznike in prijetne praznične dni v družbi vaših družin. Naser Imeri,predsednik društva

0 / / 29 marca, 2024
Novice

VABILO

Spoštovani člani in članice DI Ljubljana-Center, društvo vas vabi, da se udeležite pohoda na Rožnik in ogled gradu (Tivoli, Cekinov grad) in sicer v četrtek 4. april 2024.Zbor ob 11.30 v Tivoliju. Zaradi števila udeležencev,...

0 / / 27 marca, 2024