Donacija


Tukaj si natisnite prazen obrazec za namenitev dela dohodnine.

DOHODNINSKA DONACIJA
(Namenitev dela dohodnine za donacije)

ZA IZVAJANJE POSEBNIH SOCIALNIH PROGRAMOV
ZA INVALIDE

Zakon o dohodnini davčnim zavezancem, ki plačujejo davek na dohodek po tem zakonu omogoča, da lahko do 0,5 odstotka dohodnine namenijo enemu ali več upravičencem, ki jih je z uredbo določila Vlada Republike Slovenije.

Donacija je med drugim namenjena za financiranje splošno-koristnih namenov, kamor sodi tudi dejavnost našega društva, ki ima priznan poseben status, delovanja v javnem interesu.

Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejme novo zahtevo ali preklic.
Podatki o namenitvi dela dohodnine upravičencem se štejejo za davčno tajnost.

Davčni zavezanci lahko torej del dohodnine, ki bi šel sicer v državni proračun in ne pomeni nikakršne dodatne davčne obremenitve ali prihranka, preusmerite kot donacijsko podporo upravičenim organizacijam.

INVALIDI, ČLANI, SORODNIKI, ZNANCI IN PRIJATELJI DRUŠTVA INVALIDOV LJUBLJANA CENTER

IZKORISTITE MOŽNOST IN NAMENITE DO POL ODSTOTKA SVOJE DOHODNINE NAŠEMU DRUŠTVU, MI PA SE ZAVEZUJEMO, DA BOMO TAKO ZBRANA SREDSTVA PORABILI IZKLJUČNO ZA IZVAJANJE POSEBNIH SOCIALNIH PROGRAMOV ZA INVALIDE.

Hvaležni bomo, če se boste odločili in del dohodnine namenili Društvu invalidov Ljubljana Center. V ta namen v (priloženo) »Zahtevo za namenitev dela dohodnine« vpišite le odstotek dohodnine (0,1%, 0,2 %, 0,3%, 0,4% ali 0,5%), ki nam jo namenjate, (naslov društva in davčna številka sta že vpisani).

Darovana sredstva: Sorodniki članov Društva delovnih invalidov Ljubljana Center včasih želijo podariti sredstva, ki jih društvo namenja nakupu žalnih sveč ob smrti člana društva, zato objavljamo številko transakcijskega računa na katerega lahko nakazujejo sredstva, ki je: 02140-0013997195. Za vsa podarjena sredstva se iskreno zahvaljujemo.

Zahvaljujemo se vam in vas lepo pozdravljamo.

Društvo invalidov Ljubljana Center
Naser Imeri, predsednik