VABILO

Spoštovane članice, člani, invalidi in težki invalidi ter člani organov DI Ljubljana Center, skladno z določili 26. in 27. člena veljavnega statuta DI Ljubljana- center vas vabim na redni letni občni Zbor in srečanje s pogostitvijo ,ki bo v četrtek 31.marca 2022,ob 11.30 uri v gostilni KOVAČ (končna avtobusna postaja mpp št.13 SOSTRO).

PREDLOG DNEVNEGA REDA

 1. Otvoritev rednega zbora članov za leto 2022 s pozdravom predsednika društva
 2. Ugotovitev sklepčnosti zbora
 3. Izvolitev organov rednega zbora članov društva 3-članskega delovnega predsedstva , 2-članske verifikacijske komisije , zapisnika/rca in overovitelja zapisnika
 4. Poročilo verifikacijske komisije o številu prisotnosti in sklepčnosti rednega zbora članov
 5. Letno finančno poročilo za leto 2021
 6. Poročilo nadzornega odbora za leto 2021
 7. Poročilo častnega razsodišča za leto 2021
 8. Obravna in sprejem Poročila o delu društva v letu 2021
 9. Obravnava in sprejem programa dela in finančnega načrta za leto 2022/23
 10. Izvolitev in potrditev predsednika društva
 11. Imenovanje predstavnika DI Ljubljana-Center za zbor članov ZDIS za mandatno obdobje 2022-2026
 12. Razno

Zaradi pomembnosti nadaljnega delovanja DI Ljubljana Center vse vabljene prosim za zanesljivo udeležbo, katero sporočite na zgornje telefonske številke v času uradnih ur ali na elektronski naslov (zaradi organizacijskih razlogov je število prijavljenih izjemno pomembno) do PONEDELJKA 28.marec 2022.

Izvedbo rednega zbora članov in pogostitev, krije društvo DI Ljubljana Center.

VLJUDNO VABLJENI!

S spoštovanjem in lepimi pozdravi,                 predsednik DILJC Naser Imeri

Ljubljana, 7.marec 2022

share