DEJAVNOST DRUŠTVA

POMOČ IN SOCIALNO VARSTVO INVALIDOV


Društvo izvaja programe s področja socialnega varstva, ki jih sofinancirajo Mestna občina Ljubljana in krovna organizacija društva – Zveza delovnih invalidov Slovenije. Program izvajajo člani društva s prostovoljnim delom.

Program dejavnosti društva uresničujemo v osmih posebnih socialnih smereh


PREPREČEVANJE IN BLAŽENJE SOCIALNIH IN PSIHIČNIH POSLEDIC INVALIDNOSTI

Socialni obiski težje obolelih in težko gibljivih invalidov na njihovem domu ali v domu starejših občanov, nudenje uporabnikom pomoč oz. spremljanje na skupinske programske aktivnosti.

ZAGOTAVLJANJE ZAGOVORNIŠTVA

Koriščenje prve (informiranje) in osebne pomoči ter pomoči pri iskanju strokovne pomoči pri ZDIS; vključevanje v obveščanje o izvajanju programskih aktivnosti (Obvestila in druga pisna obvestila), koriščenje storitve KLIC V SILI; udeležba prostovoljcev oz. izvajalcev programskih aktivnosti, brezposelnih oz. zaposlenih invalidov oz. oseb s telesno okvaro na dvodnevnih usposabljanjih za aktivno življenje in delo v organizaciji ZDIS;

USPOSABLJANJE ZA AKTIVNO ŽIVLJENJE IN DELO

Koriščenje 10-dnevnih terminov zdraviliškega zdravljenja oz. rehabilitacijskih programov v kapacitetah ZDIS v zdraviliščih oz. na morju

OHRANJANJE ZDRAVJA

Napotitev na rehabilitacijske programe v objekte ZDIS (zdravilišča in na morje), rehabilitacijske aktivnosti – kopanje v zdraviliščih oz. vodnem mestu »Atlantis«, udeležba na dnevih kopanja na morju.

REKREACIJA IN ŠPORT

Udeležba na sprehodih in pohodih in rekreativni ples v aktivnostih mesečnih srečanj, tedenska rekreativna aktivnost/ plavanje v Vodnem mestu Atlantis/ in udeležba na priložnostnih tekmovanjih v šahu in interno igranje šaha in pikada, pohodništvo.


INFORMATIVNA DEJAVNOST

Nudenje prve informacije in osebne pomoči ter napotil na strokovno pomoč pri ZDIS; obveščanje o izvajanju programskih aktivnosti (Obvestila in druga pisna obvestila), ustno obveščanje ter redno obveščanje in objave o aktivnosti društva na spletni strani društva www.invalidi-center.si

DNEVNI CENTRI

Udeležba na delavnicah dobrega počutja, udeležba na delavnicah ročnih spretnosti na domu, udeležba na mesečnih srečanjih v kavarni Union.

KULTURNA DEJAVNOST

Ogledi kulturnih, zgodovinskih in naravnih znamenitosti ter kulturnih prireditev v Sloveniji in tujini na enodnevnih mesečnih srečanjih, sodelovanje na Razstavah likovnih izdelkov, male plastike in izdelkov ročnih spretnosti
S programi oz. aktivnostmi, ki jih izvajamo, vsaj delno pomagamo invalidnim osebam zmanjšati občutek osamljenosti, odrinjenosti in občutek, da so pozabljeni in nikomur več potrebni, da jim skušamo ohranjati zdravje in jih ponovno vključiti v družbeno življenje.