Vabilo – zbor članov

Spoštovani člani, članice, težki invalidi ter člani organov DI Ljubljana-Center, skladno z določili 26. in 27. člena veljavnega statuta DI Ljubljana-Center vas vabim na redni volilni zbor članov DI Ljubljana Center ter srečanje s pogostitvijo, ki bo v četrtek 14.marca 2024, ob 12. uri v gostilni Pri Kovaču
( končna avtobusna postaja mpp št.13 Sostro)

Predlog dnevnega reda

  1. Otvoritev  zbora članov s pozdravom predsednika društva
  2. Obravnava in sprejem Poslovnika rednega volilnega zbora članov
  3. Obravnava dnevnega reda rednega zbora članov 
  4. Izvolitev organov zbora članov društva ( 3-članskega delovnega predsedstva , 2-članske verifikacijske komisije, zapisnika/rce in overovitelja zapisnika, volilna komisija)
  5. Poročilo verifikacijske komisije  o številu prisotnih in sklepčnosti zbora članov
  6. Obravnava in sprejem  letnega poročila o delu društva v letu 2023, Poročila organov DI Ljubljana-Center ( poročilo izvršnega odbora, nadzornega odbora, častnega razsodišča) za leto 2023
  7. Obravnava in sprejem programa dela in finančnega načrta društva za leto 2024 in planska izhodišča za leto 2025
  8. Obravnava in sprejem (uskladitev) statuta na podlagi zahteve UE
  9. Izvedba  izvolitev članov v organe DI Ljubljana-Center za obdobje 2024-2028 ( predsednika, 5-članskega IO, 6- članskega častnega razsodišča, 3-članskega nadzornega odbora -kratka predstavitev kandidata/kandidatke za predsednika društva, -izvedba volitev organov, -razglasitev rezultatov volitev

10.Razno

VLJUDNO VABLJENI!
S spoštovanjem in lepimi pozdravi,

Ljubljana, 13.02.2024 Naser Imeri, predsednik

share