Vabilo: Redni letni zbor

Spoštovani člani, članice, težki invalidi ter člani organov DI Ljubljana-Center, skladno z določili 26. in 27. člena veljavnega statuta DI Ljubljana-Center vas vabim na redni letni zbor in srečanje s pogostitvijo, ki bo v četrtek 23.marca 2023, ob 12.- uri v gostilni Pri Kovač ( končna avtobusna postaja mpp št.13 sostro)

Predlog dnevnega reda

 1. Otvoritev rednega zbora članov za leto 2023 s pozdravom predsednika društva
 2. Ugotovitev sklepčnosti zbora
 3. Izvolitev organov rednega zbora članov društva 3-članskega delovnega predsedstva ,
  2-članske verifikacijske komisije, zapisnika/rce in overovitelj zapisnika
 4. Poročilo verifikacijske komisije o številu prisotnosti in sklepčnosti zbora članov
 5. Obravnava in sprejem poročila o delu društva v letu 2022, Poročila organov DI
  Ljubljana-Center ( poročilo predsednika, nadzornega odbora, častnega razsodišča)
 6. Obrovnava in sprejem programa dela in finančnega načrta društva za leto 2023
 7. Potrditev izvolitev članov v organe DI Ljubljana-Center
 8. Potrditev in sprejem spremembe statuta DI Ljubljana-Center
 9. Razno

Zaradi pomembnosti nadaljnega delovanja DI Ljubljana Center prosi, vse vabljene za
zanesljivo udeležbo, katre sporočite na telefonsko število ali na elektronski naslov ali
osebno na sedežu
društva v času uradnih ur.
(zaradi organizacijski razlogov je število prijavljenih izjemno pomembno)

do TOREK 21.marca 2023.

Izvedbo rednega zbora članov in pogostitev, krije društvo DI Ljubljana-Center.

VLJUDNO VABLJENI!
S spoštovanjem in lepimi pozdravi,

Ljubljana, 13.03.2023 predsednik DILJC, Naser Imeri

share